‘Gemeenten moeten verder bezuinigen’

Volgens het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) hebben Nederlandse gemeenten bij ongewijzigd beleid in 2018 gezamenlijk een gat van €4,8 miljard in hun begroting. Dat meldt het vakblad Tuin en Landschap.

Een prognose van de gemeentelijke netto inkomsten en uitgaven voor de periode 2014-2018 laat een tekort zien van €4,8 miljard op jaarbasis. Dat komt overeen met €284 per inwoner.

Gemeenten moeten hun begroting laten sluiten. De mogelijkheden om inkomsten te verhogen zijn echter beperkt. Volgens het COELO biedt zelfs een verdubbeling van de tarieven nog geen afdoende oplossing voor het dreigende tekort. Gemeenten zullen dus in de uitgaven moeten snijden, is de conclusie.

Bron: Tuin en Landschap