Gewasbeschermingsmonitor vervangt het oude plan

Vanaf 2015 zal een gewasbeschermingsmonitor het oude gewasbeschermingsplan gaan vervangen, zo schrijft Staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken deze week in een Kamerbrief. Naast de monitor moet de kennis van teler en adviseur worden vergroot.

De monitor geeft achteraf het verloop van de gewasbeschermingsactiviteiten weer over het afgelopen jaar. De monitor bestaat enerzijds uit de nu al verplichte registratie van chemische gewasbeschermingsmiddelen. Anderzijds moet hij straks worden aangevuld met de niet-chemische maatregelen die gedurende het seizoen zijn genomen. Op deze manier wordt gelijk inzichtelijk of er wordt voldaan aan de Europese verplichting om geïntegreerde gewasbescherming toe te passen.
Op basis van informatie van de monitor kan de kweker samen met de teeltadviseur kijken welke keuzes hij komend teeltseizoen wil maken.

Het uitgangspunt bij de monitor is het verminderen van de administratieve lasten. De monitor zal wel een aantal verplichte onderdelen hebben, maar de vorm waarin het op papier komt is vrij. Kwekers die voldoen aan certificeringssystemen mogen waar mogelijk deze registratie ook gebruiken voor de monitor, om extra administratie te voorkomen.

Het verhogen van het kennisniveau van kwekers over de geïntegreerde teeltwijze moet gebeuren via de vakbekwaamheidsbewijzen, de spuitlicenties. Minimaal twee van de vier verplichte bijscholingsbijeenkomsten voor het verlengen moeten het thema geïntegreerde bestrijding hebben. Ook voor adviseurs komen er vakbekwaamheidseisen waaraan zij moeten voldoen.