Glastuinbouw Nederland overhandigt ministers brandbrief over hoge gasprijs

  Glastuinbouw Nederland heeft vrijdag 21 januari, vergezeld van enkele tuinders, een brandbrief aangeboden aan ministers Henk Staghouwer (LNV) en Rob Jetten (Klimaat en Energie). Daarmee luidt de organisatie de noodklok over de hoge energieprijzen. Door de aanhoudend hoge energieprijzen komen zelfs vooruitstrevende, in de basis gezonde glastuinbouwbedrijven in directe liquiditeitsproblemen. ‘De situatie is ernstig’, stelt Adri Bom-Lemstra, voorzitter van Greenports Nederland en van brancheorganisatie Glastuinbouw Nederland. Ze verzocht de bewindslieden om met spoed met de sector in overleg te treden.

  De brandbrief is ondertekend door een groot aantal bedrijven, organisaties, provincies en gemeenten. Dit illustreert de ernst van de situatie waarin ondernemers zich al enkele maanden bevinden, aldus Glastuinbouw Nederland. Niet alleen voor de korte, maar zeker ook voor de langere termijn verzoekt de glastuinbouw het kabinet om de urgentie te erkennen en actief mee te denken over oplossingen.

  Voldoende liquiditeit nodig

  ‘Onze inzet is primair om te zorgen voor voldoende liquiditeits- en financiële reserves voor bedrijven’, zei Bom-Lemstra. ‘Deze uitzonderlijke situatie op de energiemarkt ligt immers ver buiten hun invloedsfeer. Zonder oplossingen voor de kortetermijnproblematiek verdwijnen het langetermijnperspectief, de energietransitie en een fossielvrije glastuinbouw uit beeld. Dat terwijl de tuinbouw juist concreet in het coalitieakkoord is aangewezen als potentiële koploper in energiezuinige en circulaire productie van hoogwaardige glasgroenten, snijbloemen en potplanten.’

  Niet van tijdelijke aard

  Uit de nu al bekende energieprijzen voor de lange termijn blijkt dat het probleem van de hoge energieprijzen niet van tijdelijke aard is en niet alleen deze winter speelt. ‘De prijzen vandaag én voor de komende jaren zijn enorm hoog en leiden daarmee tot langdurig hoge productiekosten. Deze hoge kosten zijn, in tegenstelling tot veel andere sectoren, niet door te berekenen in de verkoopprijzen, omdat deze op een Europese- of wereldmarkt worden bepaald’, analyseert Bom-Lemstra.

  Duurzame projecten

  Niet alleen bedrijven die afhankelijk zijn van aardgas worden geraakt. Ook glastuinbouwbedrijven die reeds hebben geïnvesteerd in duurzame warmte, bijvoorbeeld vanuit geothermie of biomassa, worden getroffen. Dit komt doordat de hoogte van de SDE-subsidie die zij ontvangen in de huidige systematiek is gekoppeld aan de gasprijs. De subsidie voor 2022 droogt met deze gasprijzen op en maakt het draaiende houden van deze projecten financieel onhaalbaar. Duurzame projecten zullen noodgedwongen worden stilgezet.

  Duidelijke noodkreet

  Minister Jetten antwoordde dat hij ook als kamerlid al veel mooie glastuinbouwbedrijven heeft bezocht. ‘Het is een sector met een mooie ambitie op gebied van klimaat. Dat hebben we in ons regeerakkoord ook benoemd.’ Hij gaf aan graag met zijn collega’s en met de glastuinbouwsector te kijken naar oplossingen. ‘Het is een duidelijke noodkreet van de glastuinbouw.’

  Zijn collega Staghouwer sprak van een erg belangrijk signaal van de sector. ‘Hier gaan we zeker over in gesprek.’ Beide ministers onderkennen het probleem, stellen dat het niet makkelijk is, maar willen zeker zoeken naar oplossingen. ‘Maar we moeten vooral ook kijken hoe we sneller kunnen verduurzamen’, voegde minister Jetten daar nog aan toe.

  Zo brengt ’t toch niks op

  De overhandiging van de brief aan beide bewindsvoerders werd opgeluisterd met een optreden van het Westlandse duo Komfort &Joy. Zij zongen ‘Zo brengt ’t toch niks op’, een geactualiseerde versie van het lied ‘Brengt ’t nog wat op’ van de Kromme Jongens. Een band, die in de jaren negentig ‘wereldberoemd’ was in het Westland en omstreken. Hun zelf geschreven liedjes werden gezongen in streekdialect en hadden doorgaans de glastuinbouw als onderwerp.


  Bron en foto: Stichting Glastuinbouw Nederland/Vakblad voor de Bloemisterij

  guest
  0 Reacties
  Inline feedbacks
  Bekijk alle reacties