De Boomkwekerij Nieuws Greenport Boskoop kiest richting

Greenport Boskoop kiest richting

0

Greenport Boskoop heeft drie clusters gekozen die de komende vijf jaar prioriteit krijgen: Arbeidsbeschikbaarheid, Handel en agrologistiek en Circulaire boomkwekerij. Binnenkort wordt bepaald welke onderwerpen per cluster aandacht krijgen.

Tijdens een lunchbijeenkomst van Greenport Boskoop op 22 november konden bezoekers opnieuw meedenken over toekomstige agendapunten voor de Economische Strategische Visie 2020 -2025. Duidelijk is wel dat deze visie wordt opgesteld onder een veel beter gesternte dan vijf jaar geleden. Bij de ESV 2015-2020 ging het vooral over hoe er meer handel kon worden gegenereerd. Bij de ESV 202-205 gaat het vooral om hoe kwekers kunnen zorgen om aan de marktvraag te blijven voldoen.

Arbeidsbeschikbaarheid

Over het cluster Arbeidsbeschikbaarheid zeggen de beleidsmakers te streven naar het volgende: ’In 2025 kent het bedrijfsleven een professioneler werkgeverschap en innovatieve bedrijfsvoering met nieuwe functies, onder andere in ict, en 20% hogere arbeidsproductiviteit door automatisering en robotisering.’

Carla Prins-Laban geeft namens Greenport Boskoop aan bezoekers uitleg over de gekozen clusters. Bezoekers konden vervolgens middels een stickertje per onderwerp hun voorkeur aangeven.

Handel en agrologistiek 

Doelstelling voor het cluster Handel en Agrologistiek is als volgt geformuleerd: ’In 2025 is de handel en agrologistiek binnen Greenport Boskoop sneller, beter en meer gedigitaliseerd en gestructureerd, voor alle typen handel (dag-, en actiehandel en institutionele markt) en is de bedrijfsinrichting en promotie hierop afgestemd.’

Circulaire boomkwekerij

Voor het cluster Circulaire boomkwekerij geldt: ’In 2025 is de boomkwekerij in Greenport Boskoop meer volgens het kringloopprincipe georganiseerd door bewust en zorgvuldig om te gaan met alle grondstoffen, reststromen en omgeving. Dit door productie en afzet van sterke, gezonde planten, die bijdragen aan het welzijn van de samenleving.

Deelnemers gevraagd naar belang

Binnen bovenstaande clusters zijn door de beleidsmakers al een aantal onderwerpen voorgesteld. Deelnemers aan de bijeenkomst, die gehouden werd bij Hebe Center in Boskoop, konden middels stickertjes aangeven aan welke onderwerpen zij het meeste belang hechten.

Ron Barendse
Ron Barendse is sinds 2009 vakredacteur bij De Boomkwekerij. Hij schrijft onder andere over markt & afzet en personeel & organisatie.

Reageer op dit artikel

avatar