GroeiBalans splitst op in twee onderdelen

Per 1 januari 2015 worden de advies- en onderzoeksactiviteiten van GroeiBalans opgesplitst in twee onderdelen: GroeiBalans Teelt & Onderzoek met René van Gastel en René Jochems als eigenaren, en GroeiBalans Bedrijfsecologie met Jochems als eigenaar.

Van Gastel zal zich voornamelijk bezighouden met GroeiBalans Teelt & Onderzoek. Het zwaartepunt blijft hier de boom- en vasteplantenteelt. Daarnaast is het bureau de laatste jaren ook actief in andere agrarische sectoren.

Jochems gaat vooral met GroeiBalans Bedrijfsecologie aan de slag. Aanleiding voor dit onderdeel is meer vraag naar kringloopprojecten, zoals het VICOE-project (Vitale Circulaire Organische Economie) waarbij een gezonde bodem centraal staat. Jochems probeert natuurlijke oplossingen te vinden voor teelttechnische problemen. Oplossingen kunnen ook in de organisatie van een bedrijf liggen, aldus Jochems. „Kwekers kunnen bijvoorbeeld vastlopen in een ecologisch probleem. Ook dan kan ik aanspreekpunt zijn.”

Boom- en vasteplantenkwekers zullen weinig merken van de bedrijfsopsplitsing, verwachten Jochems en Van Gastel. Doordat GroeiBalans breder onderzoek gaat ontwikkelen, kan Jochems de opgedane kennis en ervaring vertalen naar de situatie bij kwekers.

GroeiBalans blijft samenwerken met de volgende partners: Agro Research International, Aqua Pro, Kernsupport, C Plus Creatie, Houtman Sortimentsadvies, AgroPoli en Tenax Tree Plugs & Seeds.