Handelsbond verzet zich tegen fonds stadsbomen

Gemeenten willen een fonds vullen voor onderzoek naar stadsbomen, maar handelsbond Anthos heeft daar bezwaar tegen gemaakt.

Afgelopen mei had de Intergemeentelijke Studiegroep Bomen besloten om het OOGst-fonds (Ontwikkelen Onderzoek Groen in de Stad) op te zetten: een vrijwillige regeling voor gemeenten om geld voor collectief onderzoek te krijgen.

Het fonds zou vanaf november actief worden. Bijna alle (circa 30) gemeenten die in de studiegroep zijn verenigd, zijn bereid om mee te doen. Om het fonds te vullen is een afdracht van €2 per geplante stadsboom gesteld.

Mede namens vijf grootste bedrijven

Anthos heeft bezwaar aangetekend tegen de instelling van het fonds, mede namens de vijf grootste boomkwekerijen die actief zijn op de Nederlandse markt: Gebr. van den Berk, Boot & Dart, Ebben, M. van den Oever en Udenhout. Ze willen dat het besluit wordt herroepen.

„Van het opleggen van een verplichte heffing gaat een schurende werking uit”, aldus Henk Westerhof. Volgens de Anthos-voorzitter is het ook niet duidelijk om welk type onderzoek het gaat, en wie beslist over de inzet van budgetten.

„Investeren in collectieve activiteiten kan alleen maar succesvol zijn als de betaler ervan overtuigd is dat dit hem meerwaarde oplevert en hij zelf over de inzet van zijn geld kan beslissen”, zegt Westerhof. „Dat uitgangspunt herken ik niet in de vorming van het fonds.”

Gedeelde zorgen over toekomstig onderzoek

Het OOGSt-fonds is opgezet als vervolg op het gestopte gebruikswaardeonderzoek straat- en laanbomen, wat via het Productschap Tuinbouw met kwekersgelden werd gefinancierd. De studiegroep maakte zich zorgen over toekomstig onderzoek.

„Die zorgen delen wij”, aldus Westerhof, „maar die los je niet op door eenzijdig een heffing op te leggen.” Die werkwijze herinnert volgens de voorzitter aan het verleden. „Met de opheffing van het PT hebben ondernemers daar juist afstand van genomen.”

Opzet eigen innovatiefonds

Daarnaast is Anthos zelf bezig met de opzet van een innovatiefonds voor de bomen, naar voorbeeld van zo’n fonds voor de bollen. „We bekijken nog het draagvlak voor het fonds. Een aantal bedrijven in de boomkwekerij heeft al getekend voor deelname.”

Foto: De Boomkwekerij

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties