’Hier waren we al bang voor’

DEFRA heeft aangekondigd dat de eisen voor import van waardplanten van Xylella fastidiosa in het VK worden aangescherpt. De nieuwe eisen worden met ingang van 4 maart van kracht. „Voor maatregelen als deze waren we als gevolg van de Brexit al bang”, zegt Hendrik Jan Kloosterboer namens Anthos.

Een van de eisen is dat aangetoond moet worden dat waardplanten minimaal drie jaar geteeld zijn in een land of gebied dat vrij is van Xylella. Anthos is van mening dat dit gefaseerd ingevoerd zou moeten worden, waarbij nu alleen voor teeltseizoen 2020 een garantie afgegeven kan worden. „Het is ondoenlijk om nu, terwijl het handelsseizoen al begonnen is, met terugwerkende kracht inzichtelijk te maken waar partijen de voorgaande drie jaar zijn geteeld”, zegt Kloosterboer. 

Maandag heeft Anthos overleg met het ministerie van LNV en de NVWA over de aangescherpte eisen van het VK. De NVWA is bezig om de aanpassingen door te voeren in de NVWA landeneisen. Deze zullen volgende week woensdag worden gepubliceerd.

Anthos heeft op basis van de aangescherpte fytosanitaire eisen van het VK haar leden ten aanzien van exportinspecties gewezen op het volgende:

Voor waardplanten geteeld in Nederland:

> Van partijen die naar het VK geëxporteerd worden, moet aangetoond worden dat deze inderdaad de Nederlandse herkomst hebben en de afgelopen drie jaar (of in ieder geval gedurende hun gehele levenscyclus) in Nederland geteeld zijn. De NVWA en Naktuinbouw zijn in afstemming met Anthos nog aan het onderzoeken hoe dat aangetoond moet worden bij de exportinspectie.

Voor waardplanten uit andere EU lidstaten:

> Voor elke partij die afkomstig is uit een andere EU-lidstaat moet met een EU Pre-Export Certificaat (PEC) aangetoond worden dat voldaan wordt aan de vereisten van het VK.

Voor waardplanten die in de EU geïmporteerd zijn:

> Aanvullende verklaring bij het fytosanitaire certificaat noodzakelijk waarmee verklaard wordt dat aan de eisen van het VK voldaan word

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties