Hoe staat het met werkvergunningen voor seizoensarbeiders?

  Sinds 2011 zijn er geen werkvergunningen (tewerkstellingsvergunningen) mee afgegeven voor seizoensarbeid in de agrarische sector door het ministerie van Sociale Zaken. En dat wil minister Asscher ook zo houden, zo liet hij 18 april in een debat in de Tweede Kamer weten.

  Herinvoering van tewerkstellingsvergunning voor seizoenarbeiders uit Midden- en Oost-Europa zoals SP-Kamerlid Van Dijk voorstelde in een motie keurde Asscher af. Naast dat dit volgens Europese regels niet kan, vindt de bewindsman dat er ook andere wegen zijn om uitbuiting en oneerlijke concurrentie op de arbeidsmarkt aan te pakken.

  Nieuwe wet

  Werkvergunningen voor seizoenskrachten buiten de EU vindt Asscher al helemaal niet nodig door het voldoende aanbod binnen Nederland en de EU. Zeker wanneer beter beloond zou worden, zou volgens hem zich ook meer aanbod aandienen.

  Dus hij noemde een nieuwe Europese wet die de toelating van seizoenwerkers uit landen buiten de Europese Unie regelt een ‘dode letter’. Deze wet schrijft gelijke regels voor voor alle lidstaten en geldt vooralsnog alleen voor seizoenarbeid in de land- en tuinbouw. Via de wet kunnen arbeidsmigranten in één keer een vergunning voor verblijf en arbeid regelen.

  guest
  0 Reacties
  Inline feedbacks
  Bekijk alle reacties