Iedereen betaalt weer mee aan teeltonderzoek

  Het landbouwministerie (LNV) stemt via een algemeen verbindend verklaring (AVV) in met een collectieve heffing voor teeltonderzoek in de glastuinbouw. Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant. De AVV betekent dat alle glastuinders meebetalen aan de sectorbrede financiering van het gewasoverstijgende onderzoek in de innovatieprogramma’s Kas als Energiebron, Glastuinbouw Waterproof en Het Nieuwe Doen in Plantgezondheid.

  De Brancheorganisaties (BO) Sierteelt en Groenten&Fruit hebben verzocht om een verplichte heffing voor gewasoverstijgend onderzoek in te stellen. Voor het onderzoeksprogramma is een nieuwe stichting opgericht: Kennis in je Kas (KIJK). De BO Sierteelt vertegenwoordigt 89% van de bedrijven, 92% van de hectares glas en 93% van de Standaardopbrengst van sierteeltproducten in Nederland. Dat blijkt uit het WECR onderzoek ‘Representativiteitstoets Brancheorganisaties Groenten & Fruit en Sierteeltproducten’.

  4-jarige onderzoektrajecten

  De brancheorganisaties krijgen nu groen licht om voor 2019 en 2020 facturen te sturen aan elke glastuinder. Alle telers met een kas groter dan 0,5 hectare ontvangen de komende periode een factuur van 350 euro per ha voor het areaal in Nederland. Deze bijdrage wordt jaarlijks geïnd door een externe organisatie. Het totale bedrag dat op deze wijze geïnd wordt bedraagt ruim 3 miljoen euro (waarvan circa 1,3 miljoen afkomstig is uit de sierteelt). Dit bedrag wordt door de overheid verdubbeld vanuit de topsectorgelden. Daarnaast is er aanvullende financiering vanuit het ministerie van LNV via het programma Kas als Energiebron.

  De 2 jaar is een formeel punt, omdat het Europese Gemeenschappelijk Landbouwbeleid waarin het instrument van verbindend verklaring een instrument is, tot 2021 loopt. De wens van de sector is om te werken met vierjarige programma’s. Die ook elke 4 jaar door de sector worden geëvalueerd vóórdat verlenging/vernieuwing van de verbinden verklaring wordt aangevraagd.

  Overwegend positief

  LNV hield deze zomer een internetconsultatie over de heffing. Er kwamen 30 reacties binnen, waarvan een kritisch. Voor het departement aanleiding om het verzoek van de brancheorganisaties te honoreren.

  guest
  0 Reacties
  Inline feedbacks
  Bekijk alle reacties