Import zonder schadelijke organismen

Bij import in de boomkwekerij zijn vorig jaar geen vondsten gedaan van schadelijke organismen. Dat staat in het zojuist verschenen Rapport fytosanitaire signaleringen 2013 van de NVWA.

Dit staat haaks op het aantal vondsten bij import van alle plantaardige producten. De NVWA treft daarin namelijk steeds meer quarantaine-organismen aan. Vorig jaar ging het om 438 vondsten, terwijl er in 2012 298 vondsten waren, in 2011 346 vondsten en in 2010 195 vondsten.

Eind 2013 zijn Boskoop en Westland nog gecontroleerd op mogelijke aanwezigheid van de Oost-Aziatische boktor, maar er zijn geen sporen aangetroffen van Anoplophora chinensis. Daarmee is de monitoring uitroeiiing in deze gemeenten afgerond.

Bij import van natuursteen uit China is wel eenmaal een larve van A. glabripennis aangetroffen in het verpakkingshout. De NVWA heeft deze zending conform EU-regels vernietigd. In Winterswijk, waar deze boktor eerder was aangetroffen, gaat de monitoring uitroeiing nog door tot en met 2015, en in Almere tot en met 2014.

In 2013 is ook de bufferzone Boskoop opgeheven voor de kastanjegalwesp (Dryocosmus kuriphilus), na vier jaar van monitoring Aanleiding voor de afbakening was een besmetting in 2010 van vijf Castanea-planten die uit Italie waren gehaald. Daarna zijn geen vondsten meer vastgesteld van dit organisme.

De kans op introductie van het dennenhoutaaltje (Bursaphelenchus xylophilus), via import van schors uit Portugal, is verder klein. Dat schat de NVWA in op basis van een risicobeoordeling.