’In veel bodems ontbreken allerbelangrijkste mineralen’

Calcium, fosfor, borium en magnesium zijn de allerbelangrijkste mineralen voor een gezond groeiend gewas, maar veel bodems hebben daar volgens de Australische expert Graeme Sait een gebrek aan.

Dat zei Sait maandag op een bijeenkomst in Boskoop over bodemgezondheid, georganiseerd vanuit het Praktijknetwerk Duurzame aanpak van ziekten, plagen en onkruiden.

„Calcium is de trucker van alle mineralen, maar werkt niet zonder borium aan het stuur. Magnesium is het bloed van de plant. En fosfor levert energie voor de fotosynthese”, legde Sait uit. „Is er een gebrek aan deze Grote Vier: dan krijg je ziekten.”

Sait gaf op inspirerende wijze lessen over bodem en bemesting in relatie tot gewasgezondheid. Lees binnenkort meer hierover in het vakblad.