Innovatieve waterzuivering in aanbouw

Glastuinbouwbedrijven en Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard bouwen een centraal zuiveringssysteem voor gebruikt gietwater.

Het systeem heet AquaReUse en het wordt in Bleiswijk gebouwd, specifiek in de Overbuurtsche polder. Al het gebruikte water van de bedrijven in het glastuinbouwgebied zal centraal worden verzameld.

Na zuivering, onder andere middels een rietfilter, is het opnieuw beschikbaar als gietwater. Via een distributiesysteem zal dit water naar de bedrijven toe gaan. Als er teveel water is, gaat dit de bodem in als reserve.

Door intensivering van de glastuinbouw is de waterbehoefte groot. Bedrijven kunnen hun hergebruik apart optimaliseren, maar dat kan ook op clusterniveau. Volgens het waterschap is AquaReUse hiervan het allereerste voorbeeld in Nederland.

Oplevering van de installatie staat gepland voor januari 2015.