Interventieteam Kwaliteit structureel ingezet

Vanwege de volgens FloraHolland goede resultaten van de Kwaliteitsinterventie gaat de veiling het Interventieteam Kwaliteit structureel inzetten.

Kwaliteitsinterventie is een van de maatregelen van FloraHolland om de betrouwbaarheid van de kwaliteits- en sorteringsinformatie al voor de klok te vergroten. Dit is in december 2014 op tijdelijke basis gestart. Door de goede resultaten worden de interventieteams nu structureel ingezet.
De komende periode worden de huidige interventieheffingen en regelgeving getoetst en waar nodig aangescherpt. FloraHolland verwacht hierover binnen twee maanden meer duidelijkheid te geven.

Dagelijks gerichte controles
Op basis van te hoge reclamaties van klanten in voorgaande dagen voert Kwaliteitsinterventie dagelijks gerichte controles uit in de aanvoer. Dit gebeurt voordat het veilproces start. Indien blijkt dat de informatie niet klopt of partijen niet marktwaardig zijn, kan op dat moment worden besloten het product niet te veilen.
Het Interventieteam Kwaliteit kan door de omvang van de aanvoer niet dagelijks alle herhalingsklachten controleren en gaat daarom gericht te werk.

10% van de kwekers
Het blijkt dat 10% van de kwekers verantwoordelijk is voor 40% van de klachten van klanten na het veilen.
Het team richt zich heel specifiek op deze groep kwekers. De kwekers ontvangen een uitgebreide rapportage aangevuld met foto’s. Daarmee wordt precies duidelijk wat er mankeerde aan de partij en/of product. Deze specifieke feedback wordt volgens de veiling zeer goed gewaardeerd door kwekers.