Invallen bij bedrijven om valse CC-labels

Een aantal partijen in de sierteeltsector hebben volgens Container Centralen valse labels CC TAG5 op de markt gebracht. Bij bedrijven in de regio Boskoop en in Drenthe zijn invallen gedaan en heeft beslaglegging plaatsgevonden.

In januari 2019 introduceerde Container Centralen het nieuwe label CC TAG5. In maart van dat jaar werd ontdekt dat hiervan valse exemplaren in omloop waren en is door Container Centralen recherchebureau Riscon ingeschakeld.

Dit heeft geleid tot een aantal juridische procedures. In de regio Boskoop en in Drenthe hebben invallen plaatsgevonden bij partijen in de sierteeltsector. Daarnaast lopen er nog onderzoeken in andere landen.

Criminaliteit

De bedrijven die valse CC-labels hebben verkocht worden aangeklaagd voor intellectuele eigendomsfraude. Sommige zaken zijn tot een schikking gekomen. Er is volgens Container Centralen geschikt om een maximaal effect te bereiken, zonder de veiligheid van betrokken personen in gedrang te brengen. Dit laatste is volgens Barto Cleton, directeur Container Centralen, vooral belangrijk gezien de ernst van de criminaliteit die hierbij een rol speelt.

In januari 2019 is de nieuwe CC TAG5 (links) geïntroduceerd. In maart 2019 werden valse exemplaren ontdekt. (foto: Ron Barendse)
Tipgeld betaald

Als het tot een veroordeling komt van personen met een contract bij Container Centralen, zullen deze contracten worden beëindigd. Enkele informanten die met hun informatie concreet hebben bijgedragen aan de onderzoeken, ontvangen hiervoor van Container Centralen tipgeld.

Tips over valse CC-labels kunnen worden gemeld aan Riscon Arnhem: telefoon 0318 – 66 66 44. Voor tips die leiden tot resultaat kan een beloning worden gegeven die kan oplopen tot €30.000.

In De Boomkwekerij 14 leest u meer over valse CC-labels, kritiek van gebruikers op de kwaliteit van de pool en een reactie daarop van Container Centralen. Dit nummer ligt 3 juli bij abonnees op de mat.

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties