Kamer- en tuinhortensia samen in promotie

Met een stemmingsuitslag van 96,6% vóór gaat een gezamenlijke promotiecampagne van drie jaar van start in de kamer- en tuinhortensia’s.

Deze uitslag was het resultaat van een stemming die vrijdag 14 juni in Naaldwijk plaatsvond tijdens een productdag pothortensia van LTO Groeiservice in samenwerking met FloraHolland. Daarbij was in telersaantallen zo’n 65% van de omzet aanwezig. Tijdens de bijeenkomst met als thema marketing en promotie werd gestemd over de promotieplannen van de FPC Kamer & Tuinhortensia.

Budget
Dat zo’n ruime meerderheid vóór dit promotiebeleid is, betekent dat FloraHolland bij iedere teler van kamerhortensia en tuinhortensia 0,2% van de omzet gaat innen. Volgens Arthur van den Berg, netwerkcoördinator potplanten bloeiend bij LTO Groeiservice, ontstaat nu een promotiebudget van ongeveer €100.000 per jaar. Voorheen was dit bij kamerhortensia zo’n €40.000 (dus exclusief tuinhortensia), wat voor deze grote kamerplantengroep ruim een verdubbeling van het promotiebudget betekent. Begin juli vindt de eerste inning plaats met terugwerkende kracht vanaf 1 januari.

Focus
Bij kamerhortensia zal in de promotiejaren 2013, 2014 en 2015 de focus liggen op de Nederlandse consument. Bij tuinhortensia zal die komen te liggen op Duitsland. Qua afzet heeft dat land een marktaandeel van meer dan 50% wat ook nog stijgende is.