KijK keurt zes onderzoeksprojecten goed

  De programmaraad van stichting Kennis in je Kas (KijK) heeft eind juni twee nieuwe energieprojecten en vier plantgezondheidsprojecten goedgekeurd. Onderzoek waarbij onder andere de marktpositie van de WKK en beheersing van de schimmel fusarium een centraal thema zijn.

  De twee onderzoeken op het gebied van energie zijn:

  *Ondersteuning Kas als Energiebron (bioenergie/WKK); inzicht krijgen in de marktpositie van de WKK en het verkrijgen van feitelijke informatie over nieuw geplaatst WKK vermogen. Tevens informatie verkrijgen over de rol van de WKK in energiesysteem ten behoeve van het energieconvenant. Bovendien wordt kennis en informatie opgedaan met betrekking tot bio-energie en beleidsondersteuning met betrekking tot regelgeving en SDE++.

  *Fundamentele kennisontwikkeling LED-belichting voor praktische toepassing in de kas; in dit geval over de effecten van de spectrale samenstelling van belichting in combinatie met de daglengte. Het afgelopen jaar reeds intensief onderzoek gedaan naar effecten van daglengte en lichtspectrum bij onder andere gerbera en lisianthus.

  De vier onderzoeken op het gebied van plantgezondheid:

  *Masterplan Fusarium 2.0; Het doel is betere beheersing van Fusarium in de glastuinbouw. De fundering daarvoor is gelegd door Masterplan Fusarium (2018-2021)

  *Boven en ondergronds sturen op weerbaarheid; Het doel van dit project is het realiseren van complementaire weerbaarheidscombinaties. Dit doen we door het verbinden van onder- en bovengrondse factoren die de weerbaarheid beïnvloeden zodat deze elkaar versterken, zodat beter kan worden gestuurd op een weerbare bodem, substraat en gewas.

  *Kas als Ecosysteem; Het doel van dit project betreft verdere opbouw, toepassing en implementatie van het ondergrondse en bovengrondse ecosysteem in diverse teeltsystemen in de glastuinbouw ten einde de hoeveelheid milieu-impact te verlagen en te komen tot een robuust weerbaar ecosysteem in de glastuinbouw. 

  *Precisie Gewasbescherming Glastuinbouw; Een pilot om nieuwe en/of verbeterde toepassingstechnieken te ontwikkelen, testen en demonstreren en te komen tot precisie toepassing van de gewasbescherming.  

  Stichting Kennis in je Kas is gericht op gewasoverstijgend onderzoek in de glastuinbouw. Dat gebeurt via de innovatieprogramma’s Kas als Energiebron, Het Nieuwe Doen in Plantgezondheid en Glastuinbouw Waterproof.

  De benodigde financiering komt van bijna alle glastuinbouwbedrijven in Nederland. Zij betalen jaarlijks € 350 per hectare. Bedrijven tot 5.000 m2 zijn uitgezonderd. Basis voor de factuur is de glasareaalomvang in 2018. De factuur is gebaseerd op de gegevens die bekend zijn bij Glastuinbouw Nederland en de afzetorganisaties glasgroente en sierteelt. De huidige basis is 4.631 ha glasgroente en 3.734 ha sierteelt, zodat jaarlijks bijna 3 miljoen beschikbaar komt voor gewasoverstijgend onderzoek.

  guest
  0 Reacties
  Inline feedbacks
  Bekijk alle reacties