Klanten gaan FloraHolland adviseren

ForaHolland start een klantenplatform. Dat klantenplatform gaat advies geven bij het uitwerken en doorvoeren van de visie FloraHolland 2020.

Het Klantenplatform start dit voorjaar en komt onder voorzitterschap van algemeen directeur Lucas Vos. Vier keer per jaar bespreekt het met directie en management van FloraHolland relevante strategische thema’s.

In het platform nemen ongeveer twintig klanten, eigenaren of directeuren van bedrijven uit alle klantsegmenten zitting. het moet een goede afspiegeling van het klantenbestand zijn.

Uit FloraHolland 2020 vloeit een aantal plannen en programma’s voort, die voor de totale keten van belang zijn. Binnen de coöperatie overlegt FloraHolland daarover met leden-aanvoerders in de Adviesraden Bloemen en Planten. Voor klanten bestond een dergelijke overlegstructuur nog niet.

Bron: Vakblad voor de Bloemisterij