LTO: ‘Actie Greenpeace contraproductief’

Joris Baecke, LTO-bestuurder verantwoordelijk voor plantgezondheid, is boos op Greenpeace. Hij betwijfelt of het rapport dat vandaag naar buiten is gekomen wel een bijdrage levert aan een schoner milieu.

Volgens Beacke werkt de actie juist contraproductief. Bovendien worden in het rapport van Greenpeace allerlei verbanden gelegd waarvan het maar de vraag is of die wetenschappelijk wel te onderbouwen zijn.

Hij zou het veel nuttiger vinden als Greenpeace samen met telers een bijdrage probeert te leveren aan verduurzaming van gewasbescherming in plaats van een kruistocht tegen afzonderlijke middelen.

De LTO-bestuurder benadrukt dat kwekers ervan doordrongen zijn dat zij ook zelf belang hebben bij een schoon milieu. ,,Dus gaan we geen enkel overleg uit de weg om nog duurzamer te kunnen produceren. Als we nog scherper aan de wind kunnen zeilen, zullen we dat doen.”

Fabrikanten ook boos
Ook de organisatie van fabrikanten van middelen Nefyto is boos over de actie. „Nefyto is van mening dat de actie van Greenpeace geen enkele bijdrage in de positieve richting levert. Alle partijen in de keten – van teler tot supermarkt – zijn dag in dag uit bezig om er voor te zorgen dat consumenten kunnen beschikken over gezonde en veilige voedingsproducten, zoals groenten en fruit. Daarbij is gewasbescherming noodzakelijk: zonder gewasbescherming geen oogst.”