De Boomkwekerij LTO: gedupeerden Plus-actie kunnen zich melden

LTO: gedupeerden Plus-actie kunnen zich melden

0

Supermarktketen Plus heeft leveranciers vorige week een brief gestuurd waarin zij aangeeft dat leveranciers moeten meebetalen aan het margeverlies wat wordt veroorzaakt door de prijzenoorlog. Als reactie hierop roept LTO gedupeerde leden op zich te melden.

Volgens Klaas Johan Osinga van LTO Nederland kunnen getroffen leveranciers bij hun LTO-organisatie anoniem hun klacht kwijt of hun verhaal doen. Osinga werkt namens LTO mee aan de gedragscode eerlijke handelspraktijken, waarover onlangs afspraken zijn gemaakt. „Aan de hand van deze meldingen kunnen we toetsen of de geëiste kortingen in strijd zijn met de gedragscode. Het lijkt er nu op dat contracten eenzijdig worden opgezegd en nog wel met terugwerkende kracht. Dat is een overtreding van de gedragscode.”

Brief aan leveranciers
Supermarktketen Plus wil de verloren marge, die zij zegt te ondervinden door de prijzenoorlog tussen supermarkten, in rekening brengen bij haar leveranciers. Zij stuurde haar leveranciers daartoe vorige week deze brief.

Bron: LTO Nederland