LTO Noord wijst waterschapsbestuurders aan

LTO Noord heeft bekend gemaakt wie de agrarische belangen gaan verdedigen in de besturen van waterschappen.

Via een benoemingsprocedure heeft LTO Noord kandidaten naar voren geschoven voor de zogenaamde ‘geborgde zetels’: dat zijn plaatsen in het waterschapsbestuur die zijn voorbehouden aan belanghebbenden, in dit geval de agrarische sector.

Op de website van LTO Noord zijn al deze nieuwe bestuursleden binnen de waterschappen te vinden. Voor de boomkwekerij neemt bijvoorbeeld oud NBVB-voorzitter Jan de Vries (Boot&Co) zitting in het bestuur van het Hoogheemraadschap Rijnland.

Verkiezingen
Op 18 maart vinden de verkiezingen voor het bestuur van de waterschappen plaats. Bij deze gelegenheid kunnen alle ingezetenen kiezen wie de ingezetenen van een werkgebied van een waterschap gaan vertegenwoordigen. Ook langs deze weg is het mogelijk dat bijvoorbeeld boomkwekers in het bestuur van een waterschap komen.