LTO: ‘Ontzie exportsectoren’

LTO Nederland maant het kabinet en de Tweede Kamer om af te zien van lastenverzwaringen voor het bedrijfsleven. ’Elke beperking voor een exportsector zoals de land- en tuinbouw, is een bedreiging voor onze economie’, benadrukt LTO-voorzitter Albert Jan Maat.

De LTO-voorzitter komt met de waarschuwing na de recentste faillissementcijfers van het CBS. Daaruit blijkt dat het aantal failliete bedrijven in de agrarische sector de afgelopen drie jaar is toegenomen.

In 2010 gingen 111 bedrijven failliet, in 2011 waren dat er 117 en het afgelopen jaar liep dat aantal op tot 139.

In het tweede kwartaal van 2013 gingen 41 bedrijven failliet. Dat waren er vorig jaar in dezelfde periode 32. In het eerste helft van dit jaar liep het totale aantal failliete bedrijven op tot 72 (64 in eerste halfjaar 2012).

Bron: Vakblad voor de Bloemisterij