Laanbomencertificering open voor vrijwillige deelname

Kwekers kunnen vrijwillig meedoen aan Naktuinbouw Select Plant Laan & Sierbomen. Het certificeringssysteem is met ingang van keuringsseizoen 2013 geïntroduceerd, meldt Naktuinbouw.

Deelname is alleen mogelijk als kwekers zich voor aanvang van het keuringsseizoen hebben opgegeven, bij de opgave van de veldkeuring die nu kan worden gedaan, ook digitaal. Achteraf certificeren is niet mogelijk, omdat een keurmeester dan niet meer de echtheid van een soort of cultivar kan controleren.

Pilot positief
Het systeem werd vorig jaar in een pilot getest op zestien verschillende bedrijven. Deelnemers reageerden positief en wilden doorgaan met de certificering.

Afgelopen woensdag was er een eerste deelnemersoverleg. Ze verwachten in de toekomst dat steeds meer afnemers Select Plant Laan- & Sierbomen zullen eisen. Het systeem is een waarborg voor de identiteit en herkomst van bomen.