Leden FloraHolland stemmen in met jaarrekening

Ondanks discussie over een bonus voor de directie en geleden verlies op Palettino-fust, stemden FloraHolland-leden vorige week in met de jaarrekening van de veiling.

Ondanks de commotie die vooraf was ontstaan over de toegekende variabele beloning van €174.000, bleef tijdens de alv van FloraHolland op 4 juni in Aalsmeer, de kritiek van de aanwezigen beperkt. Voorzitter Oosterom pareerde kritiek door te zeggen dat de veiling ’goed beloont, maar aan de andere kant hierin ook behoudend is’.

Palettino-fust

FloraHolland schreef in 2014 €2,2 miljoen af op het Palettino-fust dat ze twee jaar terug kocht van exporteur Frans Timmermans.
Financieel directeur Rens Buchwaldt gaf aan dat het meermalig fust, omgedoopt tot Floratino-fust, niet zal brengen wat er van verwacht werd. „We zijn twee jaar verder en helaas werken inkopers er minder mee dan verwacht. We verwachten wel dat het Floratino-fust een rol gaat spelen, maar minder groot dan we dachten.”

Afschrijving op grond

Naast het Palettino-fust werd er in 2014 €3 miljoen afgeschreven op de gronden van FloraHolland in Naaldwijk. Eerder werd er reeds €10 miljoen op afgeschreven. Die afboeking vond plaats doordat de veiling niet verwacht dat daar bloemen- en plantenhandelaren gevestigd gaan worden.

Renteswaps

Voor een nog groter negatief bedrag op de balans van FloraHolland zorgen de renteswaps die de veiling heeft aangeschaft: -€39 miljoen. Renteswaps bieden een verzekering als de rente stijgt. Een bedrijf blijft dan de lage rentestand betalen. Echter als de rente daalt zit een bedrijf nog met de hogere rentestand in de maag, hetgeen bij FloraHolland het geval is.

’Plantensortiment Bloemistenklok moet beter’

Tijdens de alv toonde directeur Lucas Vos zich ontevreden over het sortiment planten dat voor de Bloemistenklok in Naaldwijk wordt gebracht. „Dit is een uitdaging waaraan getrokken wordt”, zei hij.

’Ziekteverzuim moet lager’

Het hoge ziekteverzuim is ook een zorg voor de directie. Vorig jaar lag het ziekteverzuim op 6%. In periode 3 kwam het zelfs boven de 7%, zei Vos. „De laatste twee periodes is het flink gedaald naar 5,2%. Het moet naar 5,0%. Maar zelfs dat is te hoog.” Vos gaf aan dat de veiling uiteindelijk op een ziekteverzuim van 4 tot 4,5% moet zitten. „Ziekteverzuim is een grote zorg voor mij. Maar het gaat wel de goede kant op.”

Leden stemmen in

De leden stemden in met de jaarrekening en met de decharges van directie en RvC. Er waren 224 leden die meestemden en de stemwaarde was 3223 (10,5% van de totale stemwaarde).

Bron: Vakblad voor de Bloemisterij