Vakblad voor de Bloemisterij Markt & Trends Leden FloraHolland stemmen over invoering ledenraad

  Leden FloraHolland stemmen over invoering ledenraad

  0

  Royal FloraHolland (RFH) wil haar algemene ledenvergadering vervangen door een ledenraad. Donderdag 31 mei – morgenavond –  wordt daar op de alv in Aalsmeer over gestemd. Als minimaal twee derde van de stemwaarde van de stemmende leden het hier mee eens is dan schaft de alv zichzelf af en komt er een ledenraad.

  De veiling is van mening dat de alv al langer niet goed functioneert. De opkomst op de vergadering, die twee keer per jaar plaatsvindt, is doorgaans laag. Er komt zo’n 5% van de leden op af. Dit kan in theorie ook telkens weer een andere groep leden zijn.

  Daarnaast zijn steeds dezelfde mensen aan het woord. FloraHolland vindt het niet het juiste platform om een goede discussie met de leden te voeren. Niet alle leden zijn bovendien goed geïnformeerd. Dat kan volgens de veiling zo niet langer, want de alv is het hoogste orgaan van de veiling. Ze stemt over belangrijke voorstellen van het management.

  Voorzitter van de RvC Jack Goossens.

  Meer inspraak

  Door het invoeren van een ledenraad, die zowel de alv als de adviesraden voor bloemen en planten vervangt, wil de coöperatie de leden vanaf het begin aan het beleidsvormingsproces mee laten doen. Leden zouden op die manier meer inspraak krijgen, aldus de veiling.

  De leden die niet in de ledenraad worden gekozen doen mee aan het besluitvormingsproces tijdens consultatiesessies. Op die sessies met ledenraadsleden kunnen de leden hun mening geven. De rode draad van die meningen wordt in de voorstellen meegenomen.

  De ledenraad gaat uit veertig leden bestaan. Een voordrachtcommissie selecteert leden en draagt deze voor aan de ledenvergadering die een keer per jaar plaatsvindt. Deze commissie maakt bij de selectie gebruik van een profielschets waarbij de kwaliteit van de individuele leden en de ledenraad als geheel voorop staat.

  Voorbeelden van invalshoeken uit de profielschets zijn dat een lid inzicht in de belangen van de leden van RFH en de ontwikkelingen op hun bedrijven heeft, zowel nationaal als internationaal, inzicht heeft in de markten waarop RFH en haar leden actief zijn, in staat is vertrouwen te winnen van de leden, bestuurlijke vaardigheden bezit of bereid is die zich eigen te maken, beleidsmatig kan denken en handelen, gevoel heeft voor financiële rapportages en analyses, goede mondelinge uitdrukkingsvaardigheden heeft, sociaal vaardig is, een goede beheersing van de Engels taal heeft of bereid is dat te leren, een onafhankelijke opstelling in het belang van het geheel heeft en in staat is tot zelfreflectie.

  Afspiegeling ledenbestand

  Daarnaast streeft de voordrachtcommissie naar een samenstelling waarbij de ledenraad een goede afspiegeling vormt van het totale ledenbestand. Daarbij wordt gekeken of: de belangrijkste productgroepen zijn vertegenwoordigd, de verdeling van leden van de ledenraad naar landen en regio’s in lijn is met de verdeling van het volledige ledenbestand, de verdeling van de leden van de ledenraad naar omzetklassen in lijn is met de verdeling van het volledige ledenbestand, de verdeling van leden van de ledenraad naar het gebruik van de klok en directe verkoopkanalen in lijn is met de verdeling van het volledige ledenbestand, de ledenraad een herkenbaar percentage vrouwen en een ambitieus percentage jongeren heeft.

  De ledenraadsvergadering, die een keer per jaar plaatsvindt, kiest de leden van de ledenraad.

  De bevoegdheden van de ledenvergadering zijn verder: besluiten tot juridische fusie, splitsing en omzetting in een andere rechtsvorm en het besluiten tot ontbinding van de coöperatie.

  Bovendien kunnen leden een extra vergadering van de ledenraad bijeenroepen. Hier zijn 250 leden die minimaal 5% van de stemmen vertegenwoordigen. Dit is de zogenoemde noodrem.

  De ledenraad heeft een regiefunctie richting leden via onder andere consultatiesessies. Ze heeft een adviserende functie zoals de huidige adviesraden hebben. Ze stelt de statuten en statutenwijzigingen vast en doet aanbevelingen en benoeming van kandidaten voor de raad van commissarissen. Ze kan bovendien commissarissen schorsen en ontslaan. Tenslotte stelt ze de jaarrekening vast en verleent goedkeuring voor investeringen/ zekerheden van meer dan  €20 miljoen.

   

   

  Arie-Frans Middelburg
  Arie-Frans Middelburg werkt sinds 2002 als redacteur bij het Vakblad voor de Bloemisterij. Hij schrijft onder meer over veilingen, logistiek en ontwikkelingen in de sierteelt in het buitenland.

  Reageer op dit artikel

  avatar