LTO: In 2030 emissieloos en residuvrij kweken

  In ’Plantgezondheid 2030: Gezonde teelt, gezonde toekomst’ presenteren acht plantaardige sectoren hun ambitie voor 2030. Kernpunten in het plan zijn emissie-arm en residuvrij. Doel is wereldwijd koploper te zijn in gezonde teelt en kwaliteit. Het plan ’Gezonde teelt, gezonde toekomst’ werd 4 juli door LTO gepresenteerd en is opgesteld door de plantaardige vakgroepen van LTO, waaronder LTO bomen en vaste planten en LTO Glaskracht, NFO en de KAVB.

  „We leggen de lat hoog”, erkent Joris Baecke, portefeuillehouder plantgezondheid bij LTO Nederland. „Maar het Nederlandse product staat nu internationaal hoog aangeschreven en we moeten zorgen dat we die positie blijven houden. Als kwekers moeten we Nederland als merk sterker uitdragen en kunnen garanderen dat het merk staat voor een hoge kwaliteit en een schoon en veilig product.”

  Het realiseren van de ambitie voor de lange termijn mag niet ten koste gaan van het economisch perspectief van kwekers op de korte termijn, meent Baecke. „Kwekers moeten óók vandaag en morgen in staat zijn een gezond en rendabel gewas te produceren.” Daarom draait de ambitie op drie pijlers: gezonde planten, gezonde leefomgeving en gezonde markt. „Met gezonde planten staan we voor kwaliteit, gezonde leefomgeving zorgt voor een license to produce voor de lange termijn en in een gezonde markt krijgen de  kwekers de waarde voor hun product waardoor zij verantwoord kunnen produceren.”

  Hoe de ambitie in de praktijk moet worden gerealiseerd, wordt momenteel door de betrokken vakgroepen uitgewerkt. Basis voor een gezonde teelt zal de weerbaarheidswijzer zijn die in 2020 klaar moet zijn en kwekers moet ondersteunen in het weerbaar inrichten van hun systeem. Doel is dat in 2025 minstens 50% van de ondernemers kiest voor het gebruik van de weerbaarheidswijzer en dat de emissie van gewasbeschermingsmiddelen naar grond- en oppervlaktewater met minimaal 75% is gedaald ten opzichte van 2016. In 2030 zal emissie van gewasbeschermingsmiddelen naar het grond- en oppervlaktewater met 100% zijn afgenomen.

  guest
  0 Reacties
  Inline feedbacks
  Bekijk alle reacties