LTO Nederland eist extra geld uit POP3 voor brede weersverzekering

  LTO Nederland vindt dat staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken (EZ) extra geld voor de brede weersverzekering en agrarisch natuurbeheer moet halen uit het bestaande zogeheten POP3-budget. De bewindsman kondigde vorige maand aan met jaarlijks €30 miljoen extra te zullen komen via overheveling uit de zogeheten betalingsrechten naar POP3. LTO vindt dat echter geen goede keuze en stelt dat er binnen het POP3-budget nog voldoende geld is.

  LTO-portefeuillehouder Omgeving Jakob Bartelds noemt de overheveling ongeloofwaardig. Volgens hem is er nog maar 12% van het budget uit het Europese Plattelands-ontwikkelingsprogramma 2014-2020 (POP3) uitgegeven. „Terwijl we al op de helft van de uitgifteperiode zijn. Als we op deze voet doorgaan, moet Nederland zelfs geld terugbetalen aan de EU”, aldus Bartelds. Volgens LTO verliezen Nederlandse agrariërs door de overheveling onnodig en onterecht ruim 4,5 % van hun betalingsrechten.

  Het voorstel van staatssecretaris Van Dam voor een extra korting op de betalingsrechten ten behoeve van overheveling is vorige week door de Tweede Kamer niet-controversieel verklaard. De Kamer gaat nog vragen stellen aan de staatssecretaris. Deze week moet blijken of een Kamermeerderheid Van Dams voorstel steunt. LTO heeft vorige week nog een laatste poging gedaan de Kamer daarvan te weerhouden.

  Dat er €10 miljoen per jaar extra nodig is voor de brede weersverzekering en voor agrarisch natuurbeheer is voor Bartelds geen punt van discussie. „De wateroverlast als gevolg van extreme weersomstandigheden in juni 2016 heeft duidelijk gemaakt hoe kwetsbaar de land- en tuinbouw is. Een goede weersverzekering kan boeren beschermen tegen ondraagbare schade als gevolg van weersomstandigheden. Op dit moment is de premie vaak nog te hoog en zijn de uitkeringen te laag”, aldus Bartelds.

  €30 miljoen extra
  Van Dam meldde vorige maand dat de afgelopen jaren steeds meer telers met open teelten gebruik maken van de brede weersverzekering. Vorig jaar ging het om 1.435 deelnemers in vijf open-teeltensectoren. De bewindsman schreef de Kamer voornemens te zijn om jaarlijks €30 miljoen extra beschikbaar te stellen uit het zogeheten GLB-budget voor de premiesubsidie voor de brede weersverzekering. Daardoor zouden er volgens Van Dam 1.000 tot 1.200 meer bedrijven kunnen deelnemen (bijna een verdubbeling van het huidige aantal).

  Van het POP3-budget van €765 miljoen over de periode 2014-2020 is tot april van dit jaar €107 miljoen uitgegeven. „Alleen voor de brede weersverzekering en voor agrarisch natuurbeheer liggen we op schema. Van de overige geplande uitgaven is nog maar weinig terecht gekomen”, aldus Bartelds. Hij noemt als voorbeeld de inzet van POP3 voor het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer. „Daarvoor is €100 miljoen beschikbaar tot 2020. Provincies moeten ervoor zorgen dat het geld daadwerkelijk wordt ingezet. Wanneer het geld voor water echt beschikbaar komt, resteert er nog een groot POP3-budget waarvan allerminst zeker is of dat op tijd wordt besteed.”

  POP3-geld terugbetalen
  Volgens Bartelds moet voorkomen worden dat Nederland POP3-geld moet terugbetalen aan de Europese Commissie. „Speel in op de extra vraag naar de brede weersverzekering en naar agrarisch natuurbeheer door binnen het huidig programma op onderdelen te schuiven. Dan is 4% extra korting op betalingsrechten helemaal niet nodig en je voorkomt dat er geld terug moet naar de EU”.

  guest
  0 Reacties
  Inline feedbacks
  Bekijk alle reacties