LTO Nederland werkt aan alternatief voor 7e APN

LTO Nederland werkt samen met een aantal andere organisaties samen aan een alternatieve aanpak om de doelen van het Zevende Actieprogramma Nitraattrichtlijn (7e APN) te halen. Ondanks de aanpassingen die de Tweede Kamer hierin heeft weten te bewerkstelligen, is er volgens de organisaties nog steeds sprake van een pakket dat te generiek ingrijpt, en bovendien te zwaar is.

Naast LTO Nederland werken de landbouworganisaties NAJK, NAV, POV, BO Akkerbouw aan het alternatief mee. Ook Branchevereniging Cumela, zuivelorganisatie NZO en de Rabobank. Deze organisaties zijn ervan overtuigd dat er veel bedrijven zijn in de agrarische sectoren die met minder maatregelen toch aan de in het 7e APN gestelde doelen kunnen voldoen.

Persoonlijke aanpak

Het 7e APN heeft voor enkele grondsoorten en groepen gewassen uitzonderingen van maatregelen. Het is de overtuiging van de initiatiefnemers dat nog verder gespecificeerd maatwerk een sterker milieueffect zal hebben dan het relatief algemene 7e APN. Er moeten in het alternatief maatregelen komen per gewassoort, per bedrijf en zelfs per perceel. Zo ontstaat de mogelijkheid voor een bijna gepersonaliseerde realisatie van de doelen van het 7e APN.

Niet vrijblijvend

De initiatiefnemer willen ondernemers zo de keuze geven om ofwel via de maatwerkaanpak, ofwel via het 7e APN aan de doelen te voldoen. Dat is nadrukkelijk niet vrijblijvend. In het alternatieve plan wordt voorzien in regionale monitoring, waarbij de hoeveelheid stikstofverbindingen per ha in het grondwater wordt gemeten. In het geval dat maatwerk niet voldoende resultaat biedt, zal een ondernemer weer onder de algemene regels van het 7e APN vallen.

De organisaties zullen in de eerste helft van 2022i n gesprek gaan met het ministerie van LNV om hun initiatief voor te leggen en samen uit te werken. Het doel is om de mogelijkheid tot maatwerkaanpak per 2023 aan te kunnen bieden, wanneer ook de maatregelen uit het 7e APN van kracht worden.

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties