Maasheggengebied geen bufferzone bacterievuur meer

Het Maasheggengebied is geen bufferzone bacterievuur meer. Door verplaatsen van de vruchtbomenteelt, is het in stand houden van de bufferzone niet langer nodig.

De vruchtbomenteelt in Noordoost-Limburg heeft zich de laatste jaren verplaatst naar andere percelen die verder verwijderd liggen van het Maasheggengebied. Hierdoor is het directe belang van de bacterievuurinspecties kleiner geworden voor de boomteeltsector. In een overleg met betrokken boomkwekers in het gebied is daarom vorig jaar al besloten de inspecties in het Maasheggengebied niet meer te financieren.

Natuurbeheerorganisaties

Voor natuurbeheerorganisaties is er nog steeds een direct belang bij deze inspecties. Onderzocht is of de natuurorganisaties de officiële inspecties konden overnemen, maar dat is op grond van Europese regelgeving niet mogelijk. Ook hebben zij vorig jaar gezocht naar mogelijkheden om de inspecties te kunnen financieren. Dit is zonder resultaat gebleven en heeft ertoe geleid dat het Maasheggengebied nu geen onderdeel meer is van de bufferzone bacterievuur. Dit werd officieel gepubliceerd in de Staatscourant op 23 april 2018.

De oostgrens van de aangepaste bufferzone bacterievuur Uden/Boxmeer – Venray werd gezamenlijk met betrokken boomkwekers in het gebied voorbereid in een overleg met de NVWA en Naktuinbouw, op initiatief van de LTO vakgroep Bomen & Vaste Planten.

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties