Maat: ’Ervaringen uit gaan wisselen’

LTO Nederland-voorzitter Albert Jan Maat pleit er voor dat kwekers van elkaar gaan proberen te leren. Aanleiding is de constatering dat de inkomens van kwekers enorm uiteenlopen; sommigen doen het goed, anderen minder.

Er is sprake van grote spreiding van inkomens tussen de bedrijven. Die verschillen zitten niet alleen tussen sectoren maar vooral tussen individuele kwekers in dezelfde bedrijfstak. Dat bleek weer eens bij de presentatie van de bedrijfsresultaten over 2014 door het Landbouw Economisch Instituut. In de boomkwekerij was het gemiddeld genomen geen best jaar, maar zelfs dan zijn er kwekers die in staat blijken een goede boterham te verdienen.

Maat pleit voor nieuwe initiatieven om kennis en ervaring tussen groepen ondernemers met elkaar uit te wisselen. „Er is juist op dat terrein nog heel veel te winnen”, aldus de LTO-voorzitter.