Matig vierde kwartaal voor Duitse kwekers

Mooi weer, maar te weinig afzet bij Duitse boomkwekers. Zo vat Taspo de resultaten samen van een enquête onder boomkwekers, waarbij hen gevraagd is naar de verkoopresultaten in het vierde kwartaal van vorig jaar.

Vanuit de verschillende Duitse deelgebieden kwam een vergelijkbaar beeld naar voren uit de enquête. Te weinig verkoop bij een achterblijvende vraag. Dit heeft in het vierde kwartaal in de meeste deelgebieden geleid tot lagere prijzen voor boomkwekerijproducten. Financiële problemen bij veel Duitse gemeenten wordt onder andere als reden aangedragen.

Bron: Taspo