Meer Brabantse beregeningsverboden oppervlaktewater

Na Brabantse Delta hebben ook waterschap De Dommel en waterschap Aa en Maas onttrekkingsverboden ingesteld uit oppervlaktewater.

In bijna het gehele beheersgebied van De Dommel mag sinds donderdag 18 juni geen water worden gepompt uit beken en sloten. Alleen uit de Tongelreep, de Dommel ten noorden van het Wilhelminakanaal en de Zandleij, mag nog worden beregend voor gewassen.

In de districten Boven Aa en Beneden Aa geldt ook sinds donderdag een algemeen beregeningsverbod met oppervlaktewater.

In Raam geldt het onttrekkingsverbod met uitzondering van de volgende stroomgebieden: Afleidingskanaal benedenstrooms A73, Sambeekse Uitwatering benedenstrooms stuw Waranda, Sint Jansbeek benedenstrooms Veerweg (Vortum Mullem), Hooge Raam benedenstrooms Hoogeweg (Escharen), Raam benedenstrooms stuw IJzerbroek (Sint Hubert), Sint Anthonisloop benedenstrooms stuw Scheiwal, en Hertogswetering benedenstrooms Stadhouderslaan tot Hamelspoelweg.