Meer waardplanten Xylella paspoortplichtig

De NVWA heeft de lijst van paspoortplichte waardplanten van Xylella uitgebreid met zeven gewassen. Vanaf 1 augustus worden deze in het handelsverkeer gecontroleerd op aanwezigheid van het paspoort.

Volgens de NVWA gaat het om deze zeven gewassen: Calicotome villosa, Cytisus scoparius, Eremophila maculata, Genista corsica, Helichrysum italicum, Lavandula x allardii (synoniem Lavandula x heterophylla) en Phillyrea latifolia.

Aanleiding voor de paspoortplicht zijn recente besmettingen met Xylella in deze gewassen, in Zuid-Italië, Zuidoost-Frankrijk en op Corsica. De quarantaineziekte was niet eerder in deze gewassen aangetroffen.

De NVWA adviseert om de lijst met paspoortplichtige waardplanten regelmatig te raadplegen in haar online Xylella-dossier.