Meten op hoogte bundelt onderzoek op groenblauwe daken

  Onderzoekers van twaalf groenblauwe daken delen hun inzichten en ervaringen in de publicatie Meten op hoogte. De onderzoeken gaan over waterberging, waterafvoervertraging, verdamping, waterzuivering, koeling en biodiversiteit.

  Groenblauwe daken zijn waardevol voor waterhuishouding in de stedelijke omgeving. Afhankelijk van de hoeveelheid waterberging op het dak en regeling van de dakafvoer komt er minder water minder snel in het riool. Bij een gemengd rioolstelsel gaat er dan minder afvalwater naar de zuivering. Het betekent ook minder water op straat bij stortbuien en minder riooloverstortingen, waardoor het oppervlaktewater schoner blijft.

  De blauwe bufferwerking van een dak kan dienen als een vertraagde (geleidelijke) aanvoer naar een infiltratievoorziening. Meer water verdampen via het groene substraat op het dak betekent echter ook minder infiltratie in de ondergrond.

  Biodiversiteit en hittestress

  Ook kunnen groenblauwe daken met begroeiing bijdragen aan meer biodiversiteit, minder snelle opwarming van gebouwen en hun omgeving bij hitte, het invangen van fijnstof en een aantrekkelijker omgevingsbeeld. Daarmee dragen groenblauwe daken bij aan verschillende duurzame ontwikkelingsdoelen.

  Maar hoe en hoeveel dragen groenblauwe daken bij aan de wateropgave? Hoe gedragen ze zich bij piekbuien of juist onder extreem droge omstandigheden? En hoe kunt u als stedelijk waterbeheerder groenblauwe daken optimaal inzetten in een veranderend klimaat?

  Communty of Practice

  Om bovenstaande vragen te beantwoorden, zijn STOWA en Stichting RIONED in 2015 een Community of Practice (CoP) gestart voor onderzoekers van groenblauwe daken. Voor de onderlinge kruisbestuiving met vragen en oplossingen uit de markt werkte deze community in een aantal bijeenkomsten samen met de partners van het Nationaal Daken Plan (NDP, voorheen Green Deal Groene Daken).

  In de afgelopen jaren hebben onderzoekers in de CoP kennis, inzichten en uitkomsten gedeeld rond onderzoek aan en op groene en groenblauwe daken. De publicatie Meten op hoogte, biedt een overzicht van de lessen uit onderzoeken op twaalf van deze meetdaken.

   

  guest
  0 Reacties
  Inline feedbacks
  Bekijk alle reacties