Vakblad voor de Bloemisterij Ondernemen Miljoen extra voor veilig en gezond werken

  Miljoen extra voor veilig en gezond werken

  0

  Op de begroting van het ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid wordt een miljoen euro vrijgemaakt voor een brede campagne voor veilig en gezond werken in de land- en tuinbouw.

  In deze sector werken veel zelfstandige ondernemers, meewerkende gezinsleden en arbeidsmigranten. Zij hebben vaak geen goede toegang tot arbeid gerelateerde zorg, terwijl er veel ongevallen in de landbouwsector, bijvoorbeeld met machines en met gevaarlijke stoffen, zijn. Brancheorganisatie Stigas kan hier een belangrijke rol in spelen, aangezien zij al zeer actief zijn op dit thema en een groot bereik hebben binnen de sector.

  Stigas is blij met de extra gelden. Henk Onstwedder, FNV en werknemersvoorzitter Stigas, ziet dat veel werkenden in onze sector niet onder een regulier dienstverband werkzaam zijn en vaak tussen wal en schip vallen. “Zo ontbreekt voor deze werkenden vaak goede voorlichting over de risico’s in het werk, bijvoorbeeld bij het werken met machines of met gevaarlijke stoffen. Ook zien wij dat een grote groep werkenden niet de weg vindt naar een bedrijfsarts met klachten die met het werk verband houden. Het extra geld maakt het mogelijk om ook hier als sector verantwoordelijkheid voor te nemen.”

  Wim van den Boomen, LTO Nederland en werkgeversvoorzitter Stigas, constateert dat de sector op dit moment volop bezig met het thema duurzaam ondernemen, ook wel circulaire landbouw genoemd. Veilig, gezond en duurzaam werken hoort daar wat hem betreft onverkort bij. “Veel zelfstandige ondernemers en meewerkende gezinsleden staan onder grote druk door alle ontwikkelingen om hen heen, waardoor hun veiligheid en gezondheid vaak het kind van de rekening worden. We kunnen en moeten hier onze verantwoordelijkheid nemen.”

  Reageer op dit artikel

  avatar