De Boomkwekerij Markt ’Minder residu op tuinplanten dan voorgaande jaren’

’Minder residu op tuinplanten dan voorgaande jaren’

0

Op initiatief van de ondertekenaars van de Ambitie gewasbescherming van Tuinbranche Nederland, zijn vlak voor de zomer van een aantal retailers tuinplanten getest op de aanwezigheid van residu. Frank van der Heide, directeur van Tuinbranche Nederland spreekt van een significante verbetering van de resultaten.

Een aantal jaar achtereen kwam Greenpeace naar buiten met alarmerende berichten over residu van bestrijdingsmiddelen op tuinplanten. Daarop besloot Tuinbranche Nederland niet langer te wachten op het volgende onderzoek van de milieuorganisatie, maar om op eigen initiatief onderzoek te laten doen. Dit onderzoek is onderdeel van de ambitie van de tuinbranche om het middelengebruik te reduceren. In maart 2017 werd hiertoe de Ambitie gewasbescherming ondertekend door Tuinbranche Nederland, alle tuincentrumketens, Stichting Natuur & Milieu, CLM Onderzoek en Advies en handelspartijen Waterdrinker, Royal Lemkes en Arie Bouman Tuinplanten.

Vlak voor de zomer werden door Stichting Natuur en Milieu monsters genomen en inmiddels zijn de resultaten bekend. Frank van der Heide reageert op de onderzoeksresultaten.

Wat laten de uitslagen van de testen zien?

„Ten opzichte van eerder onderzoek van Greenpeace is er sprake van een significante verbetering. Hierbij gaat het zowel om het aantal middelen dat is aangetroffen alsmede de aanwezigheid van middelen die ter discussie staan.”

De gegevens worden niet openbaar gemaakt. Waarom niet?

„De gegevens zijn inderdaad met name voor intern gebruik. CLM Onderzoek en Advies bespreekt – als daar aanleiding voor is – de gegevens met de betreffende retailer. In het geval van ongewenste resultaten zal de retailer in overleg gaan met zijn leverancier. Maar in eerste instantie willen we het zelf weten en – indien nodig – zelf werken aan verbeteringen.”

Na onderzoek van Greenpeace in december werd een kweker geschrapt als leverancier. Zijn er nu ook weer kwekers die zich zorgen moeten maken?

„De gesprekken worden nu gevoerd en de uitkomsten hiervan weet ik niet. Er zijn minimale hoeveelheden niet-toegestane middelen aangetroffen. Het is belangrijk om in gesprek te gaan met de leverancier om te kijken of hier een verklaring voor is. Als er geen goede verklaring is dan zijn wat mij betreft sancties op z’n plaats.”

Welke retailers komen als beste uit het onderzoek naar voren?

„Ook met die informatie komen we niet naar buiten. Wel is het zo dat ketens die aandacht besteden aan verduurzaming en actief in gesprek gaan met hun leveranciers over het reduceren van middelengebruik, hierin de beste resultaten laten zien.”

Buitenlandse retailers als Aldi, Lidl en B&Q lijken strenger dan Nederlandse retailers. Waarom is dat?

„Voor grote retailers is sortiment minder belangrijk. Als er een product is dat niet aan de voorwaarden voldoet kunnen ze dit ook uit het schap weren. Bovendien hebben zij maar een beperkt aantal groenleveranciers waardoor eisen makkelijker te halen zijn. Nederlandse tuincentra willen een breed sortiment verkopen; daarin ligt een belangrijk deel hun kracht en bestaansrecht. Als je een breed sortiment wilt behouden moet je verduurzaming stap-voor-stap doen.”

Jullie ambitie is dat in 2022 60% van de tuinplanten is gecertificeerd. Daarmee is 40% nog altijd niet gecertificeerd. Dat klinkt niet ambitieus.

„Als gezegd, we werken liever stap-voor-stap aan verbetering. Ik denk overigens dat in de praktijk het percentage van 60% hoger zal zijn. Nu is het al zo dat 30% van de kwekers 70% van de producten levert. Schaalvergroting zal doorzetten en daarmee verwacht ik dat in 2022 30% van de kwekers 90% van de planten levert. Daarmee is met relatief minder gecertificeerde kwekers toch de ambitie te halen.”

Greenpeace komt de laatste jaren vlak voor Pasen met de resultaten van hun eigen onderzoek naar buiten. Doen ze dat komend jaar weer?

„Dat weet ik niet. Ik heb niet gehoord of ze in de afgelopen periode weer monsters bij tuincentra hebben genomen. Ik denk overigens niet dat ze hun eventuele onderzoek aanpassen aan ons onderzoek of om die reden bijvoorbeeld hun eigen onderzoek achterwege laten. Waar het ons, en de andere ondertekenaars van de ambitie om gaat, is dat we zelf laten onderzoeken welke resultaten we behalen met onze aanpak.”

Dit artikel verder lezen?

Uw voordelen

  • Waardevolle vakinformatie in de boomkwekerij en vaste planten
  • Profiteer van onze aanbiedingen en ervaar De Boomkwekerij
  • Tweewekelijks ons digitale magazine in je e-mail en/of
  • Ontvang elke twee weken het tijdschrift De Boomkwekerij
Ron Barendse
Ron Barendse is sinds 2009 vakredacteur bij De Boomkwekerij. Hij schrijft onder andere over markt & afzet en personeel & organisatie.

Reageer op dit artikel

avatar