Vakblad voor de Bloemisterij Markt & Trends Morgenmiddag overleg tussen veilingdirectie en actiegroep Behoud de Plantenklok

  Morgenmiddag overleg tussen veilingdirectie en actiegroep Behoud de Plantenklok

  0

  Het overleg tussen de directie van FloraHolland en de actiegroep Behoud de Plantenklok vindt morgenmiddag (donderdag 24 augustus) om 13:00 uur plaats. De locatie wordt geheim gehouden.

  Aanleiding voor het overleg is het verzoek voor een extra algemene ledenvergadering dat de actiegroep bij de veiling heeft neergelegd. In de extra alv wil de groep het plan van FloraHolland om planten te gaan beeldveilen ter discussie stellen. De groep wil dat de fysieke plantenklokken behouden blijven.

  • De ‘clash’ tussen FloraHolland-directeur Lucas Vos en DFG-directeur Marco van Zijverden in de media ging over meer dan een discussie over het gebrek aan toegevoegde waarde van de klanten en de gebrekkige dienstverlening van de veiling. Grote vraag is: gaat de veiling haar ambities halen in 2020? En welke rol gaat ze zelf in de toekomst innemen als het niet lukt?

  Eerder verzocht FloraHolland de groep al om het verzoek voor een extra alv in heroverweging te nemen. Na onderling overleg bleef de groep echter bij haar standpunt: het beeldveilen van planten moet geen doorgang moet vinden. Het gefaseerd invoeren ervan, zoals bij de bloemen is gebeurd, is voor Kester en de zijnen ook geen optie.

  Door de bewegingen van de veiling lijkt het erop dat de actiegroep voldoet aan de eisen voor het uitroepen van de extra alv. Het verzoek verplicht de directie tot het bijeenroepen van de alv op een termijn van niet langer dan vier weken na de indiening van het verzoek. Dat betekent dat de mogelijk extra alv uiterlijk 13 september plaatsvindt.

  FloraHolland onthoudt zich van ieder commentaar omdat ze een mogelijk extra alv als een interne aangelegenheid beschouwt.

  Arie-Frans Middelburg
  Arie-Frans Middelburg werkt sinds 2002 als redacteur bij het Vakblad voor de Bloemisterij. Hij schrijft onder meer over veilingen, logistiek en ontwikkelingen in de sierteelt in het buitenland.

  Reageer op dit artikel

  avatar