Naktuinbouw informeert over markttoegang en fytosanitaire zaken

Naktuinbouw organiseert in november en december een aantal bijeenkomsten waar informatie wordt gegeven over de onderwerpen fytosanitaire zaken en markttoegang. De bijeenkomsten zijn gratis bij te wonen.

De bijeenkomsten zijn: