Vaste planten: Partijaangifte verplicht voor export naar VS en Canada

Partijaangifte voor onder andere vaste planten is vanaf 2017 verplicht als zij geëxporteerd worden naar de VS en Canada. Perceelsaangifte voldoet niet meer.

Alleen een perceelsaangifte voor de export naar de VS en Canada wordt door USDA, NVWA en Naktuinbouw niet meer geaccepteerd. Bedrijven die via het PSI-systeem exporteren naar de VS en/of Canada moeten dit jaar verplicht op partijniveau teeltaangifte doen. Bedrijven hebben namelijk een uniek partijnummer (certificaatnummer) nodig voor de export.

Eisen buiten EU steeds strenger

Door strengere eisen vanuit derde landen (landen buiten de EU) is teeltregistratie per partij steeds belangrijker. De verwachting is dat dit in de toekomst nog verder toeneemt. Bij teelt voor export buiten de EU raadt Naktuinbouw aan om teeltregistratie per partij te doen.

Per partij heeft voordelen

Naktuinbouw keurt de partijen en voorziet deze van informatie die (in een later stadium) voor het Ketenregister van belang zijn. Hierdoor weten kwekers zeker dat partijen zowel binnen als buiten de EU verhandeld kunnen worden.

Afnemers die gebruik maken van het Ketenregister (bijvoorbeeld de bloembollenhandelsbedrijven) vragen om een partijnummer. In dat geval is teeltaangifte per partij volgens Naktuinbouw zeker aan te raden. Ongeacht of de partij uiteindelijk binnen of buiten de EU wordt afgezet.

Bestemming onbekend

Kwekers waarvan hun planten nog geen definitieve bestemming hebben, moeten er volgens Naktuinbouw rekening mee houden dat toekomstige kopers deze misschien wel willen exporteren naar de VS en of Canada. Naktuinbouw adviseert in dergelijke gevallen altijd teeltaangifte per partij te doen. Het materiaal is anders niet geschikt voor de VS en Canada en kan het ook niet meer worden. Teeltaangifte per partij kan zo onnodige stagnatie bij export voorkomen.

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties