LLTB: ’Onttrekkingsverbod grondwater onbespreekbaar’

De grondwaterstanden in Limburg zijn volgens het waterschap nog altijd laag, maar voor de LLTB is een mogelijk onttrekkingsverbod uit grondwater ’volstrekt onbespreekbaar’. Volgens de LLTB brengt het waterschap een verkeerd beeld van grondwatergebruikers naar voren.

Afgelopen winter is in Limburg bijna een normale hoeveelheid neerslag gevallen (410 mm in Zuid-Limburg en 350 mm in Noord- en Midden-Limburg. Bovendien moest het waterschap juist maatregelen treffen tegen hoogwater bij de Maas, Roer en andere zijrivieren uit Duitsland.

Desondanks is de grondwaterstand op veel plekken lager dan normaal, aldus het waterschap die water daarom liefst zoveel mogelijk vasthoudt. Het waterschap adviseert boeren en tuinders daarom nog steeds om stuwen en peilgestuurde drainage op zomerpeil te houden.

Andere sectoren gebruiken meeste grondwater

Het waterschap brengt nu volgens de LLTB het beeld naar buiten dat boeren en tuinders het grootste deel van het grondwater oppompen. Maar dat klopt niet, aldus voorzitter Leon Faassen. „Van het grondwater dat wordt opgepompt, wordt slechts 15% door de land- en tuinbouw onttrokken. Drinkwaterbedrijven, industrie en andere sectoren gebruiken het meeste grondwater. Juist die moeten nadenken over spaarzaam omgang met grondwater.”

De land- en tuinbouw zorgt er volgens Faassen juist voor dat regenwater wordt opgevangen en vastgehouden in de grond. „De LLTB zal zich met hand en tand verzetten tegen een mogelijk onttrekkingsverbod uit grondwater. Dat is volstrekt onbespreekbaar.”

Foto: LLTB

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties