Omgevingsdiensten moeten zorgen voor eenduidig beleid

Kwekers krijgen bij het aanvragen van milieuvergunningen en controles of zij zich aan de regels houden voortaan mogelijk met omgevingsdiensten te maken. Staatssecretaris Wilma Mansveld van Infrastructuur en Milieu heeft een wetsvoorstel ingediend waarbij een landelijk netwerk van 29 omgevingsdiensten wordt ingericht.

Omgevingsdiensten verlenen, in opdracht van gemeenten en provincies, milieuvergunningen aan bedrijven en controleren of ondernemers zich aan de regels houden. Doen bedrijven dat niet, dan kan een omgevingsdienst sancties opleggen.

De oprichting van de diensten moet er volgens Mansveld toe leiden dat de vergunningverlening en controle overal op dezelfde manier verloopt. Tot nu toe waren gemeenten en provincies verantwoordelijk voor de uitvoering van die taken. Bij die overheden was, volgens de bewindsvrouw, niet altijd de benodigde kennis aanwezig of men was niet altijd doortastend genoeg.

Al opgericht
In overleg met gemeenten en provincies zijn daarom sinds 1 januari 29 omgevingsdiensten opgericht, waarmee vooruitgelopen wordt op het wetsvoorstel. De diensten wisselen onderling informatie uit en moeten opereren als één toezichthouder. Ook de samenwerking en informatie-uitwisseling met veiligheidsregio’s, politie, Openbaar Ministerie en overheden moet zo verbeteren.

Bron: Vakblad voor de Bloemisterij