Ondergrondse waterberging haalbaar voor Boskoop

Ondergrondse waterberging is een haalbaar alternatief voor wateropslag in bassins. Dat is de conclusie uit een haalbaarheidsonderzoek in regio Boskoop.

Het onderzoek is uitgevoerd door KWR Watercycle Research Institute, Agrimaco en DLV Plant. Op enkele locaties is gemeten en berekend of je water in de grond kunt infiltreren. Dat water wordt opgeslagen in een bepaalde bodemlaag, waarna je het met een bepaald rendement weer eruit kunt pompen voor gebruik op kwekerijen.

DLV’er Arie Schipper meldde dinsdagavond de resultaten in het Kwekerscafé van de Boskoopse studieclub. De bodem in de regio blijkt geschikt om een rendement van 35-60% te behalen. Hiervoor dient het water wel van goede kwaliteit te zijn. Het areaal containerteelt dient dan tevens minimaal 5 ha te zijn.

Een installatie om het water te laten infiltreren en weer te onttrekken kost tussen de €65.000 en €115.000. „Deze marge is zo groot, omdat we van een aantal dingen nog onvoldoende weten”, aldus Schipper. „Bijvoorbeeld de kosten van voorzuivering om putverstoppingen te voorkomen.”

Kosten per kuub water
De kostprijs per onttrokken kuub water zal dan ongeveer €0,50 tot €2,50 bedragen. „Dat is aan de ene kant weinig, aan de andere kant veel”, aldus Schipper. Ter vergelijking: de kostprijs per kuub water bij omgekeerde osmose is zo’n €1.

Het haalbaarheidsonderzoek krijgt een vervolg. Er zullen praktijkproeven komen. Ook zijn nog antwoorden nodig op vragen over waterkwaliteit, waterzuivering en vergunbaarheid van infiltratie en onttrekking.