Onderhandelingen cao open teelten even opgeschort

    De onderhandelingen over een nieuwe cao voor de open teelten zijn stilgelegd. Eerst moeten sociale partners een sluitende definitie vinden voor het begrip piekarbeid zoals dat wordt toegepast in de pensioensregeling.

    De onderhandelingen zijn noodgedwongen stilgelegd omdat eerst de pensioenregeling voor het Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw (BPL) moet zijn vastgesteld. De definitie van het begrip piekarbeid is daarin een knelpunt. In de pensioenregeling bepaalt die definitie voor wie pensioen wordt opgebouwd en voor wie niet. Die definitie moet juridisch waterdicht zijn. Een omschrijving waar de sociale partners het eerder over eens werden, blijkt nu niet volledig waterdicht te zijn.

    Die pensioenregeling is een belangrijke randvoorwaarde voor een nieuwe cao. Die moet dus rond zijn alvorens over een cao kan worden gepraat. Daarom zijn werkgevers en werknemers tot de conclusie gekomen dat verder onderhandelen nu niet zinvol is.

    Voor verschillende agrarische sectoren is de piekarbeidregeling van groot belang. Wil de pensioenregeling op 1 januari 2015 van kracht worden, moet nu snel een oplossing worden gevonden. Werkgevers en werknemers komen daarom met spoed bijeen. Vinden zij een waterdichte definitie voor het begrip piekarbeid, dan worden de onderhandelingen over de cao zo snel als mogelijk weer hervat.

    Bron: De Boomkwekerij