Ondernemers blij met investeringen, zorgen over jojobeleid

VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland zijn blij met investeringen in de woningmarkt, infrastructuur en nieuwe technologie. Dat zeggen de ondernemersorganisaties in reactie op de Miljoenennota van het kabinet. Maar er zijn ook zorgen over het ondernemingsklimaat door het fiscale ‘jojobeleid’. Daarnaast zijn de stikstofimpasse en internationale onzekerheden een bron van zorg.

VNO-NCW is goed te spreken over de verruiming van de werkkostenregeling, enkele verbeteringen in de WBSO-regeling voor innovatieve bedrijven en de extra aandacht en middelen voor startende en doorgroeiende innovatieve bedrijven. Ook de €80 miljoen extra om circulaire projecten in onder meer de grond-, weg-, en waterbouw te stimuleren noemen zij een goede zaak om ondernemers te helpen bij verdere verduurzaming.

VNO-NCW-voorzitter Hans de Boer: „Wij hebben lang campagne gevoerd om te zorgen dat het Rijk meer zou gaan investeren in woningen, infrastructuur en zaken als kunstmatige intelligentie. Dat gebeurt nu in de woningbouw en mogelijk met het nieuwe Toekomstsfonds. Dat is goed, al was wat meer ambitie hier op zijn plaats geweest.”

Jojobeleid

Voorzitter MKB-Nederland Jacco Vonhof noemt de verlaging van de vennootschapsbelasting in de eerste schijf een goede stap voor kleine ondernemers. „Het uitstellen van de lastenverlichting in de tweede schijf is echter tegen de afspraken in het regeerakkoord en is met deze rijksbegroting ook onnodig. Dit raakt tienduizenden mkb-ondernemers, terwijl de lasten voor bedrijven deze kabinetsperiode al met €5 miljard oplopen. Nu deze verlaging niet doorgaat, moet óók de belastingverhoging op ondernemen (Box 2) wat mij betreft van tafel. Er is sprake van fiscaal jojobeleid, terwijl ondernemers juist zekerheid nodig hebben om te kunnen investeren.”

Stikstofimpasse

LTO-voorzitter Marc Calon signaleert dat de economie er goed voor staat, maar dat de onrust onder boeren en tuinders toeneemt. „Investeringen in duurzaamheid liggen stil door de stikstofimpasse. Duizenden boeren die te goeder trouw handelden, staan nu voor het blok. De verbetering van de koopkracht is noodzakelijk zodat mensen netto meer overhouden, maar het is ook dringend noodzakelijk dat het kabinet de lasten op arbeid voor werkgevers vermindert.”

Volgens Calon wordt de maatschappelijke waardering voor groene en gezonde producten niet altijd weerspiegeld in het politieke debat. „We verwelkomen de duurzaamheidsambities van dit kabinet en zetten vol in op kringlooplandbouw. Het is daarvoor wel cruciaal dat we kunnen vertrouwen op consistent beleid en een eerlijk inkomen.”

Werkkostenregeling

De ondernemingsorganisaties zijn verder goed te spreken over de eerder al bepleite verruiming van de werkkostenregeling (€100 miljoen), de verhoging van de subsidieregeling Indirecte emissiekosten ETS, enkele verbeteringen in de WBSO-regeling, extra geld voor nieuwe technologie (€10 miljoen) en extra aandacht en middelen voor startende en doorgroeiende innovatieve bedrijven (€65 miljoen).

Foto: Ministerie van Financiën / Valerie Kuypers

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties