Ondernemers in de vollegrond negatiever over eigen bedrijf

Ondernemers in de vollegrondstuinbouw hebben in het eerste kwartaal van 2019 minder vertrouwen gekregen in hun bedrijf. Dat blijkt uit de Agro Vertrouwensindex die Wageningen University dinsdag publiceerde.

De vertrouwensindex nam in het eerste kwartaal tot bijna 15 punten toe en komt daarmee op terug op het niveau van vorig jaar. met name varkenshouders (+17) en pluimveehouders (+9) hebben meer vertrouwen in hun bedrijf. Bij vollegrondstuinders en melkveehouders nam het vertrouwen juist licht af. In de glastuinbouw was sprake van stabilisatie.

Stemmingsindex daalt

Met name de index, die de huidige situatie op het bedrijf weergeeft, daalde. De stemmingsindex daalde met 4,4 punten naar 28 punten en is daarmee terug op het niveau van het derde kwartaal van 2018. Ondernemers uit de bloembollen-, boomkwekerij-, opengrondsgroenten- en fruitsector zijn in het eerste kwartaal van 2019 niet meer de meest positieve ondernemers. De akkerbouw en glastuinbouw waren in het eerste kwartaal van 2019 net iets positiever.

Land- en tuinbouwindex positiever

Over de verwachte toekomstige situatie op het bedrijf denken boeren en tuinders in de land- en tuinbouw positiever. De index nam toe met ruim 3 punten. Dit gebeurde met name onder invloed van de intensieve veehouderij sectoren. Ook hier werd de stijging van de land- en tuinbouwindex geremd door de lagere verwachtingen bij akkerbouwers, melkveehouders en vollegrondstuinbouwers. De daling bij deze sectoren bleef echter beperkt. De glastuinbouwers waren net iets positiever.

Conjunctuurindex negatief

Ondernemers kijken nog altijd negatief terug op de twaalf afgelopen maanden (conjunctuurindex). Wel verbeterde de index ten opzichte van de meting een kwartaal geleden. De totale land- en tuinbouwindex verbeterde (+4 punten) omdat de onderliggende factoren (productie, winst, omzet, opbrengstprijs) een stijging lieten zien.

Alleen de kosten blijven volgens de ondernemers stabiel. Per saldo was de index -13 punten. Voor de komende 12 maanden (conjunctuurindex, komende 12 maanden) is de mening van de ondernemers onveranderd. De index blijft negatief (-3 punten).

 

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties