Ook volgend schooljaar BBL-opleiding laanbomenteelt

In het schooljaar 2015-2016 wordt opnieuw een opleiding laanboomteelt gegeven in Opheusden waarbij leren en werken worden gecombineerd.

Die toezegging deed AOC Oost directeur Ben Kupers in een overleg met het bedrijfsleven en enkele Agrarische Opleidingscentra. Voorwaarde is wel dat zich voldoende nieuwe leerlingen aanmelden voor de studie op MBO niveau 2 en 3. Aanmelden kan vanaf nu door een e-mail te sturen naar secretariaat@treecentreopheusden.nl.

Het voortbestaan van de opleiding, die door boomkwekers wordt gewaardeerd, stond in feite ter discussie. Niet alleen is het aantal studenten beperkt, ook stelt de inspectie steeds strengere eisen aan opleidingen. Zodoende ontstond de vraag of de BBL-opleiding wel toekomstbestendig is.

In het overleg is afgesproken dat AOC Oost, AOC De Groene Welle, Helicon Opleidingen en het Groenhorst College nauwer met elkaar willen gaan samenwerken. Zij gaan bijvoorbeeld het voortouw nemen om naast niveau 2 en 3 ook een opleiding voor ondernemers en bedrijfsleiders op niveau 4 op te zetten. Ook worden de banden aangehaald met het bedrijfsleven en vinden zij het wenselijk dat er landelijke samenwerking komt op dit terrein.