Openbaar groen meer kans op houtboorders dan kwekerij

Aangeplante eiken in het openbaar groen hebben meer kans op een aantasting door houtboorders dan eiken op kwekerijen. Dat blijkt uit onderzoek door PPO en Alterra.

Het risico in het openbaar groen is volgens de onderzoekers veel groter doordat de omstandigheden van de standplaats, zoals het wortelmilieu, minder optimaal zijn.

Boorgaten in eiken kunnen worden veroorzaakt door drie soorten kevers: eikenspintkever (Scolytus intricatus), eikenprachtkever (Agrilus biguttatus) en ongelijke houtkever (Xyleborus dispar). Deze zijn alledrie secundaire aantasters, oftewel ze zoeken bomen op die al verzwakt zijn door bijvoorbeeld een slecht wortelmilieu, of door droogtestress na verplanten.

Beperkte schade
Op kwekerijen vonden de onderzoekers vorig jaar slechts beperkte schade in eik: mislukte boorgaten. Deze waren veroorzaakt door de eikenspintkever. Die schade is beperkt doordat de conditie van de bomen meestal goed is, aldus de onderzoekers.

Het onderzoek was gefinancierd door Productschap Tuinbouw. Aanleiding voor het onderzoek waren onduidelijke oorzaken van aantastingen in eik.