Opheffing productschappen dreigt vertraging op te lopen

De Eerste Kamer vindt dat minister Kamp (Economische Zaken) te hard van stapel loopt met de opheffing van de productschappen. In een brief aan de minister schrijven de vaste commissies van de Eerste Kamer zich niet te kunnen vinden in het opheffingstraject.

De senatoren laken de wijze waarop onder meer het Productschap Tuinbouw (PT) wordt afgebouwd. De Eerste Kamer vindt het onterecht dat er al niet terug te draaien stappen worden genomen zonder dat de Kamer zich over een wetsvoorstel heeft kunnen uitspreken. Daarnaast bestaat onduidelijkheid over allerlei financiële gevolgen en de verdeling van taken.

Noodzaak
Kamp wil haast maken om publieke taken per 1 januari 2014, vóór de formele opheffing van de productschappen, over te dragen aan de overheid. Bij uitzondering mag een bewindsman vooruitlopen op de inwerkingtreding van een wetsvoorstel. Maar de Eerste Kamer vindt dat die noodzaak daarvoor tot nu toe niet is aangetoond. Gelet op deze kritiek is het daarom de vraag of het lukt per 1 januari volgend jaar publieke taken van bijvoorbeeld het PT onder te brengen bij het ministerie van Economische Zaken.