De Boomkwekerij Overheid investeert in natuur via Natuurpact

Overheid investeert in natuur via Natuurpact

0

Staatssectretaris van Economische zaken Dijksma is met de provincies een Natuurpact overeengekomen. Dit pact voorziet in een investering in natuur door de overheid van €200 miljoen per jaar.

De partijen willen tot 2027 minimaal 80.000 ha nieuwe natuur realiseren, de biodiversiteit verbeteren en internationale natuurdoelen bereiken. Er is in totaal tot en met 2017 800 miljoen euro beschikbaar en daarna structureel 200 miljoen euro per jaar.

Grond naar provincies
Om de uitvoering van het Natuurpact een extra impuls te geven nemen de provincies tegen betaling 4.000 ha grond van het rijk over. Tegelijkertijd wordt door het rijk 14.000 ha aan de provincies overgedragen. Hiermee krijgen de provincies de regie over de inzet van alle gronden voor de realisatie van een robuust Natuurnetwerk in Nederland.