PPO onderzoekt vorstrobuustheid gotensysteem

Boomwortels in het gotensysteem zijn relatief eenvoudig vriesvrij te houden middels een verwarmingsdraad in de goten. Dat blijkt uit praktijkonderzoek door PPO in Randwijk.

Op de proeflocatie wordt onderzocht op welke manier het gotensysteem vorstrobuust kan worden gemaakt. Zodanig dat het de ondernemer het minste tijd en geld kost, aldus PPO.

In een goot die beplant was met eiken (Quercus robur ’Fastigiata Koster’), lag deels een verwarmingsdraad en in een ander deel niet. Loggers registreerden de temperatuur in de goot. Ook de bovengrondse temperatuur is vastgelegd.

In de winter van 2012-2013 is op dagen dat er vorst werd voorspeld, de verwarming aangezet. Toen het buiten bijna -10°C vroor, daalde de temperatuur in het onverwarmde deel van de goot tot -8°C. De temperatuur in het verwarmde deel bleef daarentegen boven het vriespunt.

Niet alleen de planten uit het verwarmde deel liepen afgelopen voorjaar goed uit, maar ook de planten uit het onverwarmde deel van de goot. De vorst was dus niet dusdanig geweest dat er schade was ontstaan, aldus PPO. Komend najaar worden de planten gerooid. PPO verwacht dat daarbij de verwarmingsdraad wordt vernield.

Een winter eerder (2011-2012) was wel schade ontstaan. In de praktijk worden bomen voor de winter uit goten gerooid, maar voor het onderzoek had PPO eiken over laten staan. Van de ruim honderd planten hadden er twee de winter overleefd.

Dit seizoen staan er spillen en heesters in de proefgoten. In een eerste deel zit geen verwarming, in een tweede deel verwarmingsdraad in pvc-buis, en in een derde deel verwarmingsdraad in buigzame buis. De draad kan worden aangesloten op een thermostaat, waardoor het niet meer nodig is om de temperatuur continu in de gaten te houden. Ook kan je niet meer verrast worden door onvoorspelde lage temperaturen.

In het voorjaar van 2014 moet duidelijk worden welke verwarmingsmethode het best werkt. In het najaar van 2014 worden de planten gerooid en wordt duidelijk in hoeverre de draad meerdere jaren is te gebruiken. Dan zullen dus ook de uiteindelijke kosten bekend zijn.

Meer informatie over het gotenonderzoek: Henk van Reuler, (0252) 46 21 21.