Pachtprijs los tuinland daalt licht

De norm voor de pachtprijs voor los tuinland daalt licht, uitgezonderd in de regio Westelijk Holland. De nieuwe pachtprijzennorm geldt vanaf 1 juli dit jaar.

Dat valt op te maken uit de brief die Staatssecretaris Dijksma heeft gestuurd naar de Tweede Kamer. In de brief geeft Dijksma uitleg over de nieuwe pachtnormen.

Het besluit geeft aan wat de hoogst mogelijke pachtprijzen kunnen zijn. Pachters en verpachters kunnen er onderling afspraken over maken. De pachtnorm wordt berekend aan de hand van wat het land kan opbrengen. Die berekening wordt gemaakt door het Landbouw Economisch Instituut.

Op basis van opbrengstgegevens daalt de pachtprijs voor los tuinland in het hele land met 4% naar €727 per ha. Dit geldt niet voor de regio Westelijk Holland waar de pachtnorm met maar liefst 35% stijgt. Boskoop en Rijneveld behoren weliswaar tot deze regio, maar omdat pacht hier nauwelijks voorkomt en de structuur van de bedrijven sterk afwijkt, wordt voor dit gebied geen aparte norm berekend.

Tabel uit: LEI; Hoogst toelaatbare pachtprijzen perpachtprijsgebied in 2013 Gegevens over de periode 2007-2011